Bấm vào đâyđể cập nhật sản phẩm và thông báo liveshow
MAXTECH

Về chúng tôi

CÔNG TY MAXTECH THƯỢNG HẢI là chuyên gia về thiết bị cảng.   Khi một cảng cần thiết bị mới, họ sẽ đến với MAXTECH. MAXTECH có những gì mà một cảng thông minh cần — từ hệ thống neo đậu tự động đến cần cẩu đến Máy rải container, Gắp, phễu ECO và băng tải chuyển tải; Điều quan trọng nhất là họ và thiết bị của họ đáng tin cậy.

 • thương hiệu_slider1
 • nhãn hiệu_slider2
 • nhãn hiệu_slider3
 • thương hiệu_slider4
 • thương hiệu_slider5
 • thương hiệu_slider6
 • thương hiệu_slider7
 • nhãn hiệu_slider8
 • thương hiệu_slider9
 • thương hiệu_slider10
 • thương hiệu_slider11
 • nhãn hiệu_slider12
 • thương hiệu_slider13
 • thương hiệu_slider14
 • nhãn hiệu_slider15
 • thương hiệu_slider17